Loading

Granulo - RE d.o.o

Historija

Firma Granulo - RE d.o.o osnovana je 1991. godine u Sarajevu. Od 1991. pa do danas, Granulo - RE d.o.o je kao firma bila u konstantnom razvoju i usponu, u svakom smislu tih riječi. Naš cilj je da našim klijentima isporučimo najbolju moguću robu i pružimo najkvalitetniju uslugu dostupnu na tržištu.

Djelatnost

Granulo - RE d.o.o specijalizovana je za različite poslove u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu te pregleda i ispitivanja, za što je ovlaštena od nadležnih institucija, te posjeduje stručan i sposoban kadar koji klijentima garantuje kvalitetnu uslugu. Više o tome možete pogledati ovdje.

Neke od usluga su servis vatrogasnih aparata, edukacija osoblja, izrada planova zaštite od požara, izrada procjene ugroženosti zaštite od požara, ispitivanja elektroinstalacija, i mnoge druge usluge.

Tim

Zaposlenici Granulo - RE d.o.o su ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima zaštite od požara, zaštite na radu, te poslovima tehničkih ispitivanja. U firmi su zaposleni diplomirani inženjer arhitekture, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer mašinstva sa položenim stručnim ispitima, a takođe i kvalificirani mašinski i elektrotehničari. Ovaj tim ljudi radi na savremenim mašinama koje se konstantno unapređuju, sve u cilju bolje usluge za klijenta.

Naše reference

Oni koji su imali priliku da surađuju sa nama, uspostavili su sa firmom odnos dugogodišnjeg povjerenja, što je posljedica kvalitetnih usluga čije su osobine tačnost, preciznost i stručnost, te zadovoljstvo klijenta. Neke od naših klijenata možete pogledati ovdje.

Moderan servis vatrogasnih aparata

Servis vatrogasnih aparata jedna je od važnijih djelatnosti u zaštiti od požara, a moderne mašine od njemačkog branda "Brand Schutz Technik Muller" i stručan kadar garantuju kvalitet i pouzdanost servisa vatrogasnih aparata.

Da ne bi planulo, pozovite Granulo!

Usluge zaštite od požara

Servis vatrogasnih aparata

Vršimo usluge servisiranja, punjenja i održavanja svih tipova aparata za gašenje požara, te ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže i opreme

Edukacija osoblja

Vršimo obuku uposlenika iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu u skladu sa Zakonskim zahtjevima, te obuku i praktičnu instruktažu u upotrebi i korištenju aparata za gašenje početnih požara

Izrada procjene rizika na radnom mjestu i mjestu rada

Vršimo izradu akta o procjeni rizika na radnom mjestu i mjestu rada

Izrada procjene ugroženosti od požara

Vršimo izradu procjene ugroženosti od požara za objekte

Izrada planova zaštite od požara

Vršimo izradu planova zaštite od požara

Izrada pravilnika zaštite od požara

Vršimo izradu pravilnika zaštite od požara

Ispitivanje elektroinstalacija i vršenje električnih mjerenja

Vršimo ispitivanje elektroinstalacija i električna mjerenja

Masina za punjenje vatrogasnih aparata

PSM Economic mašina za punjenje vatrogasnih aparata

Masina za punjenje vatrogasnih aparata JUNIOR

PSM Junior mašina za punjenje vatrogasnih aparata

Masina za punjenje azotom

Mašina za punjenje azotom

Masina za punjenje co2

CFA1 mašina za punjenje CO2

Pokretna stega za servis vatrogasnih aparata

DSV pokretna stega za aparate

HPS set za ispitivanje hidranata

HPS set za ispitivanje hidranata

Lokacija

Možete nas pronaći u ulici Bojnička 47, Sarajevo.

Kontakt telefon: 033 767 550, 033 767 551

Email: [email protected]