Loading
 • Edukacija radnika za rad na siguran način
  EDUKACIJA RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

  Edukacija radnika za rad na siguran način

  Osposobljavanjem za rad na siguran način radnici se upoznaju s opasnostima koje im prijete na njihovom radnom mjestu, upoznaju se s načinima umanjivanja ili eliminiranja opasnosti, sistemima i sredstvima zaštite te načinima obavljanja posla na njihovim radnim mjestima u skladu s pravilima zaštite na radu. Upoznavanje s pravilnim načinom rada i mjerama zaštite na radu uvelike smanjuje mogućnost nastanka ozljede na radu, profesionalnih oboljenja te štiti radnika i omogućuje mu siguran rad. Samim time smanjuje se mogućnost umanjenja radne sposobnosti radnika što je vrlo važno i za radnika i za poslodavca i to na način da zdrav radnik može napraviti više i za sebe i za poslodavca. Granulo – RE d.o.o vrši edukaciju Vaših radnika za rad na siguran način.

 • Mjerenje i analiza buke i vibracija
  MJERENJE I ANALIZA BUKE I VIBRACIJA

  Mjerenje i analiza buke i vibracija

  Mjerenje i analiza vibracija mehaničkih konstrukcija izvode se u svrhu prediktivnog održavanja, analize otkaza, za ocjenu stanja ležajeva i zupčanika, nalaženje strukturnih rezonancija, itd. Uopšteno, vibracijsko mjerenje daje obilje informacija o kvalitetu rada mašine i, zajedno sa mjerenjem mehaničke impedance, omogućava nalaženje negativnog djelovanja sila na različitim dijelovima mašine. Povišeni nivo vibracija mašine neminovno dovodi do skraćivanja radnog vijeka mašine, lošeg rada, a negativno utječe i na radnu okolinu.

 • Izrada pravilnika zaštite na radu
  IZRADA PRAVILNIKA ZAŠTITE NA RADU

  Izrada pravilnika zaštite na radu

  Pravilnikom o zaštiti na radu se utvrđuje organizacija provođenja sigurnosti i zdravlja na radu, pravila prevencije i zaštite, poslovi sa povećanim rizikom, te prava, obaveze i odgovornosti stručnog saradnika i radnika u oblasti zaštite na radu. Granulo – RE d.o.o Vam i ovdje može ponuditi svoju stručnost i garantovati kvalitet usluge.

 • Pregled i ispitivanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija
  PREGLED I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH POSTROJENJA, UREĐAJA I INSTALACIJA

  Pregled i ispitivanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija

  Svrha periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija je održavanje ispravnosti i sigurnosti funkcioniranja postrojenja, uređaja i instalacija i sprečavanje nastanka povreda na radu prilikom njihove izgradnje, završnih ispitivanja, upotrebe i održavanja. Pod pojmom „električne instalacije“ podrazumijeva se skup opreme, pribora i vodova niskog napona koji služe za vođenje električne energije prema potrošačima, kao i za sve druge namjene, u šta se ubrajaju i gromobranske instalacije čija je svrha zaštita objekata od atmosferskog pražnjenja. Pod pojmom „električna postrojenja“ podrazumijeva se dio objekta kao građevinsko – elektro – montažne cjeline koja služi za proizvodnju, prenos, transformaciju ili distribuciju električne energije, a pod pojmom „električni uređaj“ podrazumijeva se dio ili dijelovi električnog postrojenja koji služe za uključivanje – isključivanje, za zaštitu, mjerenje i kontrolu pogona, te za upravljanje i signalizaciju. Granulo – RE d.o.o je ovlašteno za vršenje navedenih ispitivanja od nadležnih institucija(više o tome ovdje) te može odgovoriti na Vaše potrebe za ovom uslugom.

 • Pregled, mjerenje i ispitivanje otpora zaštitnih i pogonskih uzemljenja
  PREGLED, MJERENJE I ISPITIVANJE OTPORA ZAŠTITNIH I POGONSKIH UZEMLJENJA

  Pregled, mjerenje i ispitivanje otpora zaštitnih i pogonskih uzemljenja

  Granulo – RE d.o.o nudi Vam usluge pregleda, mjerenja i ispitivanja otpora zaštitnih i pogonskih uzemljenja.

 • Pregled i ispitivanje stabilnih posuda pod pritiskom
  PREGLED I ISPITIVANJE STABILNIH POSUDA POD PRITISKOM

  Pregled i ispitivanje stabilnih posuda pod pritiskom

  Pod stabilnim posudama pod pritiskom, podrazumjevaju se posude pod pritiskom koje ne mjenjaju mjesto od punjenja do pražnjenja, čije su vrste i klase utvrđene propisima o za vrste i klase posuda pod pritiskom i iz kojih bi radna materija mogla ekspandirati u okolinu. Granulo – RE d.o.o nudi usluge ispitivanja stabilnih posuda.

 • Izrada elaborata zaštite na radu
  IZRADA ELABORATA ZAŠTITE NA RADU

  Izrada elaborata zaštite na radu

  Organizacijski, ali i humani razlozi zahtijevaju da se osigura zaštita radnika na radu od štetnih djelovanja radnog procesa (vanjski faktori utjecaja). Opći zakon o zaštiti na radu / Zakon o zaštiti na radu BiH / Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu – nameću obavezu svim izvođačima na poduzimanje mjera zaštite zdravlja i život radnika prilikom izvođenja radova. Elaborat zaštite na na radu daje prema propisima prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. Granulo - RE d.o.o nudi Vam usluge izrade elaborata zaštite na radu.

 • Izrada akta o procjeni rizika
  IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA

  Izrada akta o procjeni rizika

  Granulo - RE d.o.o. ovlaštena je od nadležnog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za izradu akta o procjeni rizika na radnom mjestu i mjestu rada.