Loading
  • Obuka zaposlenika za zaštitu na radu, zaštitu od požara i rukovanja zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu
    OBUKA ZAPOSLENIKA ZA ZAŠTITU NA RADU, ZAŠTITU OD POŽARA I RUKOVANJA ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA U PROMETU

    Obuka zaposlenika za zaštitu na radu, zaštitu od požara i rukovanja zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu

    Nudimo obuku iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i rukovanja zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu, kao i obuku i praktična instruktažu o upotrebi i korištenju aparata za gašenje početnih požara.