Loading

Hidrantski nastavak B/2C

Hidrantska oprema

Proizvođač:

Kategorija:

Hidrantska oprema

Opis proizvoda:

Hidrantski nastavak B/2C služi za crpljenje vode iz podzemnog hidranta. Na izlazima se nalaze dvije spojke 2“ za spajanje vatrogasnih cijevi sa hidrantskim nastavkom.

Drugi proizvodi iz ove kategorije

Proizvodi iz kategorije: hidrantska oprema

Hidrantski zidni ormar 500x500x140

Hidrantska oprema
Hidrantski zidni ormar 500x500x140
HIDRANTSKI ZIDNI ORMAR 500X500X140

Hidrantski ormar za podzemni hidrant

Hidrantska oprema
Hidrantski ormar za podzemni hidrant
HIDRANTSKI ORMAR ZA PODZEMNI HIDRANT

Hidrantski ormar za nadzemni hidrant 250

Hidrantska oprema
Hidrantski ormar za nadzemni hidrant 250
HIDRANTSKI ORMAR ZA NADZEMNI HIDRANT 250

Hidrantski ormar za podzemni hidrant 250

Hidrantska oprema
Hidrantski ormar za podzemni hidrant 250
HIDRANTSKI ORMAR ZA PODZEMNI HIDRANT 250